.coupons جهت ثبت آزاد شد

پسوند .coupons جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

باگ مهم OpenSSL Vulnerability
تخفیف های جدید ثبت دامنه
.GIVES جهت ثبت آزاد شد
پسوند .coupons جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.