.CYMRU جهت ثبت آزاد شد

پسوند .CYMRU جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

کنترل پنل سرور مجازی
.DATE جهت ثبت آزاد شد
.STREAM جهت ثبت آزاد شد
پسوند .CYMRU جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.