.DOWNLOAD جهت ثبت آزاد شد

.DENTIST .MARKET .MORTGAGE
مشکل سرعت پایین جستجوی دامنه
حذف دامنه های منقضی شده
پسوند .DOWNLOAD جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.