.EMAIL جهت ثبت آزاد شد

پسوند .EMAIL جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

جریمه عدم پرداخت به موقع
پسوند .website با قیمت ویژه
EasyApache ورژن ۴
پسوند .EMAIL جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.