.FANS جهت ثبت آزاد شد

.RIP جهت ثبت آزاد شد
عدم پشتیبانی Cpanel از MySQL 5.0 , 5.1
برطرف شدن مشکل سرور ۵ آمریکا
پسوند .FANS جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.