.fyi جهت ثبت آزاد شد

پسوند .fyi جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

۷۰۰ پسوند دامنه جدید
سرور اختصاصی آمریکا سال ۹۹
تخفیف ویژه دامنه .ASIA
پسوند .fyi جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.