.GIVES جهت ثبت آزاد شد

پسوند .GIVES جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

تخفیف ویژه ثبت دامنه .NET
.GOLD جهت ثبت آزاد شد
ارسال ایمیل بسیار مهم به کلیه کاربران
پسوند .GIVES جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.