.GIVES جهت ثبت آزاد شد

پسوند .GIVES جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

مشکل سیستم های هویز
کاهش هزینه ثبت دامنه ایران
آپدیت امنیتی جدید VMware ESXI 5.5
پسوند .GIVES جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.