How is دامنه ی XYZ

با توجه به ثبت بسیاری از دامنه ها با پسوند .xyz لازم است کاربران گرامی به این نکته توجه داشته باشند که قبل از ثبت دامنه آن را در سایت NIC.xyz بررسی (How is) کنند تا پس از ثبت دامنه درخواست آنان تایید گردد. با تشکرواحد دامنه و نمایندگان

مشکل درگاه بانکی برای نمایندگان
پلاگین امنیتی gotmls برای وردپرس
.yoga جهت ثبت آزاد شد
با توجه به ثبت بسیاری از دامنه ها با پسوند .xyz لازم است کاربران گرامی به این نکته توجه داشته باشند که قبل از ثبت دامنه آن را در سایت NIC.xyz بررسی (How is) کنند تا پس از ثبت دامنه درخواست آنان تایید گردد.

با تشکر
واحد دامنه و نمایندگان