.LGBT جهت ثبت آزاد شد

پسوند .LGBT جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

ورژن ۲٫۷٫۰ ماژول نمایندگی منتشر شد
.MARKETS جهت ثبت آزاد شد
.Company جهت ثبت آزاد شد
پسوند .LGBT جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.