.love جهت ثبت آزاد شد

پسوند .love جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

قالب کپری capri برای Directadmin
ثبت دامنه با پسوند .Club
فروش ویژه سرور اختصاصی
پسوند .love جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.