.MARKETS جهت ثبت آزاد شد

پسوند .MARKETS جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

Backorder دامنه .SHOP در آفاق هاستینگ
سرور اختصاصی آمریکا سال ۹۹
تخفیف ویژه .COM تنها ۲۵۰۰۰ تومان
پسوند .MARKETS جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.