.MARKETS جهت ثبت آزاد شد

انتقال دامنه ها به سرویس دهنده جدید
نسخه جدید OpenSSL منتشر شد
.SHOPPING جهت ثبت آزاد شد
پسوند .MARKETS جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.