.MOM جهت ثبت آزاد شد

ثبت در ساماندهی
فروش ویژه سرور اختصاصی جدید
تخفیف ثبت XYZ
پسوند .MOM جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.