.movie جهت ثبت آزاد شد

پسوند .movie جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

تخفیف های جدید – بزودی
تخفیف ویژه ثبت دامنه .TOP
اخطاریه ریسلو در زمینه اطلاعات کاربری دامنه ها
پسوند .movie جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.