.Name جهت ثبت آزاد شد

پسوند .Name جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

حذف دامنه های منقضی شده
قطع درگاه زرین پال
عدم پشتیبانی Cpanel از MySQL 5.0 , 5.1
پسوند .Name جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.