.NGO و .ONG آزاد شدند

پسوند های .NGO و .ONG جهت ثبت عمومی آزاد شد.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

سرویس جدید آفاق هاستینگ – بک لینک
.RIP جهت ثبت آزاد شد
.AMSTERDAM جهت ثبت آزاد شد
پسوند های .NGO و .ONG جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.