.ONLINE جهت ثبت آزاد شد

.SKI جهت ثبت باز شد
بروز رسانی OpenSSL
فروش سرور های وارز warez
پسوند .ONLINE جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.