.plus جهت ثبت آزاد شد

پسوند .plus جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

غیر فعال شدن درگاه زرین پال
حذف دامنه های منقضی
خانه تکانی آفاق هاستینگ
پسوند .plus جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.