.plus جهت ثبت آزاد شد

پسوند .plus جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

پسوند های جدید ثبت دامنه
تخفیف های جدید ثبت دامنه
باگ مهم OpenSSL Vulnerability
پسوند .plus جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.