.plus جهت ثبت آزاد شد

پسوند .plus جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

بروز رسانی ESXI منتشر شد
انتقال رایگان پسوند دامنه PW
مشکل سرعت پایین جستجوی دامنه
پسوند .plus جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.