.plus جهت ثبت آزاد شد

پسوند .plus جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

تغییر شماره شرکت
سرورهای اختصاصی ویژه از هلند
.GB.NET جهت ثبت آزاد شد
پسوند .plus جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.