.run جهت ثبت آزاد شد

بهینه سازی وضعیت سرویس ها
.poker جهت ثبت آزاد شد
میکروتیک ۶٫۲۴ در لیست سیستم عامل ها
پسوند .run جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.