.run جهت ثبت آزاد شد

پسوند .run جهت ثبت عمومی آزاد شد.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

باگ خطرناک ریموت دسکتاپ – RDP Zero-Day Vulnerability
.PHYSIO جهت ثبت آزاد شد
افزایش قیمت دامنه .IR
پسوند .run جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.