.SHOPPING جهت ثبت آزاد شد

حذف دامنه .Tel از لیست فروش
۶ ماه هاست رایگان
لیست آفر های سرور اختصاصی روسیه هلند آمریکا
پسوند .SHOPPING جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.