.SKI جهت ثبت باز شد

پسوند .SKI جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

ثبت دامنه با پسوند .Club
تخفیف ثبت دامنه بزودی
بروز رسانی OpenSSL
پسوند .SKI جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.