.soccer جهت ثبت آزاد شد

پسوند .soccer جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

آفر های جدید سرور اختصاصی هلند
ثبت دامنه .IO
.VIP جهت ثبت آزاد شد
پسوند .soccer جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.