.soccer جهت ثبت آزاد شد

تاکید موسسه امنیتی ICANN بر استفاده از DNSSEC
اطلاعیه مهم نمایندگان – افزایش کارمزد
ثبت دامنه .IM
پسوند .soccer جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.