.STREAM جهت ثبت آزاد شد

فروش ویژه سرور اختصاصی جدید
۷ پسوند آزاد شدند از جمله .tattoo و .photo
ثبت دامنه با پسوند .be
پسوند .STREAM جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.