.studio جهت ثبت آزاد شد

.movie جهت ثبت آزاد شد
سرور اختصاصی از روسیه
فروش سرور های آمریکا با ۶۰ درصد تخفیف
پسوند .studio جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.