دانلود VMware Workstation Pro 15.1

 

vmware workstation pro 15 1

 

(This version adds support for new guest operating systems: Windows 10 May 2019 Update (Version 1903
Ubuntu 19.04
RHEL 8
Fedora 30
VMware ESXi 6.7 Update 2
This version is updated to support stretch guest display for all guests running on Windows hosts
Bug fixes and security updates

برای استفاده کامل از نرم افزار ازKeygen و فایل سریال نامبربراتون که تو فایل آوردم استفاده کنید.

 

 

Download VMware Workstation Pro For Windows 15.1.0

Link : VMware Workstation Pro For Windows 15.1.0

Size : 485.56 MB

Password : www.digiboy.ir

Download VMware Workstation Pro For Linux 15.1.0

Link : VMware Workstation Pro For Linux 15.1.0

Size : 510.67 MB

Password : www.digiboy.ir

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه