.WALES جهت ثبت آزاد شد

پسوند .WALES جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

قوانین جدید ثبت دامنه
بزودی سرور اختصاصی ویژه از آمریکا
.AUTO جهت ثبت آزاد شد
پسوند .WALES جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.