.WALES جهت ثبت آزاد شد

پسوند .WALES جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

.CASINO جهت ثبت آزاد شد
ثبت دامنه .PARTY با تخفیف ویژه
کاهش قیمت سرور های اختصاصی
پسوند .WALES جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.