.WIN جهت ثبت آزاد شد

پسوند .WIN جهت ثبت عمومی آزاد شد.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

سرویس جدید آفاق هاستینگ – بک لینک
.yoga جهت ثبت آزاد شد
.movie جهت ثبت آزاد شد
پسوند .WIN جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.