.yoga جهت ثبت آزاد شد

پسوند .yoga جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

اطلاعیه شرکت جوکر JOKER
سیاست جدید سازمان جهانی ثبت دامنه
.AUTO جهت ثبت آزاد شد
پسوند .yoga جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.