.yoga جهت ثبت آزاد شد

ثبت دامنه با پسوند .be
آفر های جولای سرور اختصاصی هلند
اطلاعیه مهم برای سرویس Privacy Protect
پسوند .yoga جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.