قطع اتوماتیک دستگاه ها Idle در شبکه

در بسیاری از سازمان ها، بدلیل عدم اطلاع رسانی مناسب، متاسفانه کاربران یکبار و برای همیشه توسط Active Directory احراز هویت می شوند! این بدین معناست که

CVE-2018-1000051
راه اندازی TFTP سرور
Veritas Backup Exec 20.1

در بسیاری از سازمان ها، بدلیل عدم اطلاع رسانی مناسب، متاسفانه کاربران یکبار و برای همیشه توسط Active Directory احراز هویت می شوند! این بدین معناست که کاربر در هنگام صبح به کامپیوتر خود Login نموده و تا انتهای وقت اداری به سیستم خود Login می ماند. همچنین در بسیاری از مواقع کاربر حتی زحمت Lock نمودن سیستم را به خود نمی دهد و سیستم خود را برای انواع و اقسام حملات و دسترسی های غیرمجاز باز می گذارد.

در این مقاله راهکاری برای جلوگیری از این روش معرفی می نماییم، با پیاده سازی این روش به صورت خودکار در صورتی که کلاینت بیش از ۳ دقیقه Idle باشد، سیستم Lock خواهد شد و کاربر را برای ادامه کار مجبور به وارد نمودن رمز عبور می نماید.

شروع کار:

به صورت پیش فرض تنظیم خاصی برای پیاده سازی این راهکار وحود ندارد، اما با دستکاری و صدا نمودن پردازش مرتبط با Lock Screen میتوان به این امر دست یافت. این تنظیم را از طریق Group Policy به روش زیر پیاده سازی می نماییم:

ابتدا Group Policy Management Console را باز کیده و یک GPO جدید می سازیم.

Group Policy Management Console

حال به مسیر زیر بروید:

تنظیمات را بر اساس جدول زیر پر نمایید:

گروپ پالیسی مورد نظر نوع حالت آن
Enabled screen saver Enabled
Prevent changing screen saver Enabled
Password protect the screen saver Enabled
Screen saver timeout ۱۸۰ ثانیه

چگونه کامپیوتر های Idle را به صورت اتوماتیک Logoff کنیم؟

تنظیم آخری که باید آنرا قرار دهید گزینه Force specific screen saver است. این تنظیم را برابر rundll32 user32.dll,LockWorkStation مطابق شکل قرار دهید:

Force specific screen saver

حال Policy را به محل مورد نظر لینک نمایید.