Author: mo0dir

1 187 188 189 190 191 206 1890 / 2055 POSTS

.tours جهت ثبت آزاد شد

پسوند .tours جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند. [...]

.golf جهت ثبت آزاد شد

پسوند .golf جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند. [...]

.poker جهت ثبت آزاد شد

پسوند .poker جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند. [...]

دایرکت ادمین ورژن ۱٫۴۸۳ منتشر شد

دایرکت ادمین ورژن 1.483 با تغییرات جدید منتشر شد. در این ورژن باگ های نسخه 1.482 برطرف شده است که میتوانید لیست آن ها را در زیر مشاهده کنید: جهت بروزر [...]

.COLLEGE جهت ثبت آزاد شد

پسوند .COLLEGE جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند. [...]

.NAVY جهت ثبت آزاد شد

پسوند .NAVY جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند. [...]

.ARMY جهت ثبت آزاد شد

پسوند .ARMY جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند. [...]

دایرکت ادمین ورژن ۱٫۴۸۲ منتشر شد

دایرکت ادمین ورژن 1.482 با تغییرات جدید منتشر شد. در این ورژن برخی باگ ها برطرف و امکانات جدیدی نیز افزوده شده است که میتوانید لیست آن ها را در زیر مش [...]

.VET جهت ثبت آزاد شد

پسوند .VET جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند. [...]

.GIVES جهت ثبت آزاد شد

پسوند .GIVES جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند. [...]
1 187 188 189 190 191 206 1890 / 2055 POSTS